You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Navrhnuté pre najnáročnejších remeselníkov na svete

Pre profesionálnych používateľov sú kľúčom k úspechu produktivita a bezpečnosť. MX FUEL prináša revolúciu na trhu s ľahkými strojmi tým, že poskytuje výkon, dlhý čas prevádzky a požadovanú odolnosť v jednotlivých aplikáciách, bez emisných rizík, hluku, vibrácií a frustrácie s údržbou strojov, pohaňaných spalovacím motorom.